«Підприємство 8»


Система програм «Підприємство 8» є платформою і прикладними рішеннями, які призначені для автоматизації обліку та управління підприємством. Платформа «Підприємство 8» — це база для створення спеціалізованих рішень — конфігурацій, які розроблені на основі платформи і враховують специфіку користувачів, потреб підприємства. Такий підхід дозволяє компаніям різних масштабів та галузей автоматизувати свої бізнес-процеси за допомогою однієї системи.

Галузі застосування

Гнучкість платформи дозволяє використовувати систему «Підприємство 8» різним підприємствам:
  • автоматизація виробничих і торговельних підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери побуту та інше;
  • підтримка оперативного управління підприємством;
  • автоматизація організаційної і господарської діяльності;
  • ведення бухгалтерського обліку с декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
  • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
  • вирішення задач планування, бюджету і фінансового аналізу;
  • розрахунок зарплати і управління персоналом;
  • інші галузі застосування.
Технологічна платформа

Платформу «Підприємство 8» було створено з урахуванням досвіду застосування системи програм «Підприємство 7.7», які сьогодні використовують понад 700 000 організацій. «Підприємство 8» зберегла ідеологічну спадкоємність з попередніми версіями і втілила в собі нові можливості в галузі автоматизації обліку.